Bułgaria

BułgariaPolityka wjazdowa

Przepisy wjazdowe

1. Polscy obywatele korzystać mogą z prawa swobodnego przepływu osób na terenach państw należących do wspólnoty Unii Europejskiej, w tym Bułgarii.

2. Wiza nie jest wymagana.

3. Od 1 stycznia 2007 roku Polacy mogą wjeżdżać na teren kraju i przebywać tam przez 90 dni w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia pierwszego wjazdu oraz mogą przejeżdżać tranzytem na podstawie ważnych dowodów osobistych lub paszportów.

4. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.

 paszport 900x450

5. Nie jest wymagane pełnomocnictwo rodziców małoletniego podróżującego z osobą trzecią. Radzimy jednak sporządzanie tego rodzaju dokumentu, który często przydaje się w przypadkach losowych np. choroby, nagłej potrzeby interwencji chirurgicznej, konieczności podpisania zgody na wystawienie paszportu tymczasowego w zamian zagubionego dokumentu tożsamości itp. Pełnomocnictwo powinno zawierać standardowe dane: imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego rodziców/opiekunów prawnych, dziecka i osoby, pod której opieką będzie się znajdować dziecko. Dokument może być w języku polskim.

6. Ważne jest posiadanie karty EKUZ lub ubezpieczenia medycznego. Ponadto do podróży zagranicznych małoletnie dziecko powinno posiadać ważny dowód osobisty albo paszport.

 

>>>ZOBACZ TAKŻE: Miejsca i atrakcje w Bułgarii.

AUTOR ARTYKUŁU Ostatnia aktualizacja tekstu: 2018-04-18 17:25:12
Breakludek
Redaktor Breakplan
strona www:
adres:
http://www.breakplan.pl
Warszawa / Polska

Robię, co w mojej mocy, byś mógł korzystać w pełni i przede wszystkim ZA DARMO z przewodników, które dla Ciebie tworzę. Staram się, by były one jak najwyższej jakości, a informacje w nich zawarte - świeższe niż świeże bułeczki ;). Koniec z nudnymi, suchymi informacjami! Oto jestem ja, Twój rycerz i pojawiłem się tu, by uwolnić Cię od przewodnikowej nudy ;). Porzuć swój strach i obawy, że nie znajdziesz ciekawych i przydatnych informacji o kraju, który Cię interesuje!

A tak w ogóle to cześć, miło Cię widzieć! Ach, nie przedstawiłem się. Pewnie zastanawiasz się, kim jest ten przystojny, wspaniale zbudowany i przesympatyczny z okularów, beztroski mężczyzna? Tak, to ja, we własnej osobie! Jestem Breakludek i pozwoliłem sobie objąć jedno z najwyższych stanowisk na tym portalu - Redaktora Naczelnego. Wszystko to czym się zajmuję ja, skromny, pozbawiony kompleksów miłośnik życia, zawarłem w pierwszych kilku linijkach tego opisu :)