Portugalia

PortugaliaPolityka wjazdowa

Przepisy wjazdowe

Polskich obywateli do wjazdu na terytorium Portugalii uprawnia, w ramach swobody przepływu osób w UE, ważny paszport lub dowód osobisty. Bez konkretnego celu możemy przebywać tam 90 dni. Jeśli jednak planujemy pozostać dłużej, należy udać się do Urzędu Miasta (Camara Municipal) i wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE. Konieczne będzie udokumentowane posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, odpowiedniej ilości środków do życia, a fakultatywnie również inne dokumenty, w zależności od celu pobytu (np. umowa o pracę, zaświadczenie o przyjęciu na studia). Po więcej  przydatnych informacji możemy sięgnąć na stronę Ministerstwa Spraw ZagranicznychWyjazd-Portugalia-Breakplan

 

>>>ZOBACZ TAKŻE: Miejsca i atrakcje w Portugalii.